Bij overlast van bijvoorbeeld buiten het park, bijvoorbeeld de wielerbaan, kan contact opgenomen worden met de wijkagent Rob Reuter.
Via algemeen nummer van de politie:
0900-884
Of via mail: Rob.Reuter@politie.nl