Bij overlast van bijvoorbeeld buiten het park, bijvoorbeeld de wielerbaan, kan contact opgenomen worden met de wijkagent Rob Reuter. Via algemeen nummer van de politie: 0900-884 Of via mail: Rob.Reuter@politie.nl

Read More